Om Playground

Playground är en religiöst, fackligt och partipolitiskt obunden ideell förening som har till ändamål att främja konstnärliga samarbeten mellan konstutövare inom musik, dans, nycirkus och andra former av scenkonst och konstnärliga uttryck. Genom detta ges medlemmarna möjlighet att utöva och utveckla sina konstnärliga intressen. Föreningen strävar efter att bidra till att utveckla medlemmarna i deras kulturskapande på ett lustfyllt sätt.

Föreningen ska uppfylla sitt ändamål genom att sammanföra konstutövare som tillsammans får möjlighet att skapa gränsöverskridande uttryck och arrangemang såsom scenshower, konserter och dylikt. Föreningen ämnar på så vis främja konstnärlig utveckling i Östergötland genom att framföra konstnärligt gränsöverskridande arrangemang som är öppna för allmänheten. Föreningen har sitt säte i Linköpings kommun.  

Stödmedlemskap

Den som vill stödja föreningens verksamhet ekonomiskt kan bli stödmedlem. En stödmedlem kan vara en enskild person, en organisation eller företag som ställer sig bakom föreningens verksamhet samt sympatiserar med verksamhetens ändamål. För att bli stödmedlem, sätt in valfritt belopp på plusgiro 854772-1.

Som stödmedlem går det bra att vara anonym men vill du bli namngiven i föreningens protokoll och verksamhetsberättelse så märk betalningen med ditt namn. Skicka också ett mail med dina uppgifter till info@playgroundsweden.se 

Ditt stöd kommer att gå till vår verksamhet, exempelvis produktionskostnader kring scenshower och fortbildning av föreningens medlemmar med mera. Vi är tacksamma för ditt stöd!

Föreningens styrelse 2017-2018

Ordförande: Siri Wassrin
Kassör: Tor Sandell
Sekreterare: Tommy Kihlstedt

Kontakt: info@playgroundsweden.se

Information och stadgar

Föreningens stadgar
Organisationsnummer: 802508-8769
Plusgiro: 854772-1